Các em học sinh vào cập nhật thời khóa biểu áp dụng từ 5/11/2018